0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

Yönetim Sistemleri

Mobil Sağlık Hizmeti

Avmiras Danışmanlık olarak işletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

A. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

♦Ürün kayıplarının azalması,

♦Maliyetlerin azaltılması,

♦İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabulü,

♦İhalelerde rakip firmalara göre avantaj.

B. OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Çalışanların ve İşletmenin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alarak;

♦Performans artışı sağlamak,

♦Motivasyon ve katılımı arttırmak,

♦Maliyetleri azaltmak,

♦Üretim artışını sağlamak,

♦Karlılığı arttırmak.

C. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

♦Çevre etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,

♦Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,

♦Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,

♦Kaynak Yönetimi, Atık Yönetimi.