Ankara: 0312 418 43 53 İstanbul: 0532 549 15 31 Antalya: 0532 549 15 31 Mail: info@avmiras.com.tr

resm

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Firmanızın ismi, e-devlet üzerinde TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) hizmeti alması gereken firma listesinde bulunmaktadır. Bu hususta tecrübeli ve işinde uzman çalışma arkadaşlarımızla danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, danışmanlık hizmeti kapsamında aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktır:
          a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID(1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği)) hükümlerine uyulduğunu izlemek. 
          b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
          c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek.
 
Yukarıda beyan edilen sorumluluklar bağlamında firmanızda yapılabilecek faaliyetler:
          o Tehlikeli maddelerin elleçlenme, yükleme ve boşaltma ile alakalı bilgilendirme
          o ADR irsaliyesi vb evrakların hazırlanmasına ait bilgilendirme
          o Tehlikeli maddelerin sınıf tespiti ve Birleşmiş Milletler numarası ile numaralandırılması
          o Taşıma operasyonu ile ilgili ADR kapsamında bilgilendirme ve araçta bulundurması gereken güvenlik malzemelerinin tespiti
          o Tehlikeli madde taşıyan araçların uygunluğu
          o Tehlikeli madde taşıyan tankerlerin uygunluk ve muayene kontrolleri
          o Tehlikeli madde ambalajlarının uygunluğu ve muayene kontrolleri
          o Tehlikeli madde taşıyan araçların, ambalajların ve tankerlerin levhalandırılması, etiketlendirilmesi ve işaretlendirilmesi