Ankara: 0312 418 43 53 İstanbul: 0532 549 15 31 Antalya: 0532 549 15 31 Mail: info@avmiras.com.tr

resm

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Uygunluk Denetimi ve İyileştirme Çalışmaları

  • Risk Değerlendirmesi
  • Acil Durum Plan ve Prosedürleri Oluşturulması
  • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması ve Kurul Üyelerinin Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Tüzüğünün Hazırlanması
  • İşyerinde Kullanılacak Koruyucu Ekipmanların Belirlenmesi
  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Sınırsız Destek
  • Düzenli Saha Ziyaretleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Alınması Gereken Diğer Eğitim ve Hizmetler İle İlgili Danışmanlık