0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİ

 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Uygunluk Denetimi ve İyileştirme Çalışmaları
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Plan ve Prosedürleri Oluşturulması
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması ve Kurul Üyelerinin Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Tüzüğünün Hazırlanması
 • İşyerinde Kullanılacak Koruyucu Ekipmanların Belirlenmesi
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Sınırsız Destek
 • Düzenli Saha Ziyaretleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Alınması Gereken Diğer Eğitim ve Hizmetler İle İlgili Danışmanlık