0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

ÇEVRESEL KONULARDA BİLGİLENDİRİCİ EĞİTİM

 • Genel Çevre Bilinci Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevre Mevzuatı ve Çevresel Yaptırımlar Eğitimi
 • Çevresel Etki Boyut Değerlendirmesi Eğitimi
 • Çevresel Acil Durum Eğitimi
 • Şantiye ve İşletmelerde Çevre Uygulamaları Eğitimi
 • Yönetici ve Çalışan Eğitimleri

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • Ergonomi,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik risk etmenleri,

Teknik konular

 • Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.