0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

Çevre Yönetim

çevre yönetimi

  • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
  • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
  • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod Ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod Ve Şifre, Endüstriyel(Tehlikeli Ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı )
  • Yürütülen Çalışmaların Düzenli Aralıklarla İzlenmesi, Mevzuatlarda Belirtilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tespiti ve Raporlanması
  • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
  • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlanması (Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Öta Geçici Depolama, Öta İşleme, Pcb Arındırma… )
  • Elektronik Yazılım Programı Üzerinden Atık Ambalaj Bildirimlerinin Yapılması (Ambalaj Üreticisi, Piyasaya Süren, Ambalaj Tedarikçisi Beyanlarının Yapılmasını Sağlamak, Belgelendirmelerini İncelemek ve Takibini Yapmak)
  • Elektronik Yazılım Programı Üzerinden Tehlikeli Atık Beyanlarının Yapılması