0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

Çevre İzni-Lisansı Danışmanlığı

çevre izin Danışmanlığı

Çevre İzni süresinde işletmenizi ilgilendiren tüm süreçler tarafımızdan takip edilmekte ve gerekli başvurular firmanız adına görevlendirilen çevre görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çevre İzni – Lisansı Nedir?

10.09.2014 Tarih, 29115 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereği, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin almaları gereken izin ve lisansları, önceki gibi ayrı ayrı değil tek bir kalemde ve elektronik ortamda alması gerekmektedir.

İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılmakta, bu başvurular yetkili merciler tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanmaktadır.

Yönetmelik gereği, işletmelerin yapacakları başvurular ile aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeler adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firmaları yapmaktadır.

  • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
  • Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
  • Çevre İzinleri

1.      Emisyon İzni

2.      Gürültü Kontrolü İzni

3.      Atık Su Deşarjı İzni

4.      Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni

5.      Derin Deniz Deşarjı İzni

  • Çevre Lisansları

1.      Geri Kazanım Lisansı

►Tehlikeli Atık

►Tehlikesiz Atık

►Atık Yağ

►Bitkisel Atık Yağ

►Atık Pil Ve Akümülatör

►Ömrünü Tamamlamış Lastik

►Ambalaj Atığı

2.      Bertaraf Lisansı

►Atık Yakma Ve Birlikte Yakma

►Düzenli Depolama

3.      Ara Tepolama Lisansı

►Tehlikeli Atık

4.      İşletme Lisansı

►Tıbbi Atık Sterilizasyon

►Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

►Ambalaj Atığı Toplama Ve Ayırma

►Tanker Temizleme

►Hurda Metal

►Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşya İşleme

►Atık Kabul Tesisi

5.      Arındırma Lisansı

►Pcb Arındırma