0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

Çevre Görevlisi Görevlendirme

Mobil Sağlık Hizmeti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı Çevre Danışmanlık Firmamız ile yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı Çevre Görevlisi belgeli uzman mühendislerimiz ile işletme ve tesislerde hizmetler sunmaktayız.

10.09.2014 Tarih ve 29115 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ve 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerince;

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2  listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek, yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak   ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  onaylı Çevre Danışmanlık Firmamız ile yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  onaylı Çevre Görevlisi belgeli uzman mühendislerimiz ile işletme ve tesislerde sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • Çevre Mevzuatı Açısından Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması
  • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması
  • Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi (Sanayi Kuruluşları, Hastaneler, Organize Sanayi Bölgeleri, Oteller… vb)
  • Geçici Faaliyet Belgesi için Ön Hazırlıkların tamamlanması ve ilgili başvuruların yapılması
  • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü Kontrolü, Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı, Derin Deniz Deşarjı)
  • Çevre Lisanslarının Alınması ve Takibi (Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Ara Depolama Lisansı, İşletme Lisansı, Arındırma Lisansı)