0312 418 43 53 0212 438 06 16 info@avmiras.com.tr

Acil Durum Çalışmaları

Mobil Sağlık Hizmeti

  • Acil durum çalışmaları
  • Acil durum ekiplerinin oluşturulması
  • Acil durum ekiplerinin eğitimi
  • Acil durum tatbikatları
  • Acil durum talimatlarının hazırlanması
  • Acil durum planlarının hazırlanması
  • Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
  • Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi
  • Acil durum işaretleme çalışmaları